Blog

Hieronder een deel uit het verslag van de reis.

Cabrio school in Binga
Weer op bezoek bij een school. Dit keer in Binga en nu op een basisschool. Opnieuw hebben we hier ons dansje getoond, en allerlei activiteiten met de kinderen gedaan, zoals een parachute spel, kikkers knutselen, voorlezen en vlindersjaals maken. De schoolleiding was ook erg dankbaar voor de schriften, potloden, pennen en Waka Waka’s voor de kinderen. Op hun beurt hadden zij rollenspellen en liedjes voor ons voorbereid als welkom. Op de school zitten 230 kinderen, verdeeld over twee leslokalen met dak, twee lokalen zonder dak en bomen waaronder ze les kregen. En als het regent wordt het proppen in die twee lokalen. De school is een dependance van een andere school die 7 km verderop ligt. De meeste leerlingen van deze school moeten al 5 km lopen om op school te komen. Twaalf km is dan te ver. Pas wanneer de twee lokalen zonder dak ook een dak hebben en ze huisjes voor de docenten op hun terrein hebben staan,  mag deze school officieel een school genoemd worden en ontvangt het geld van de overheid. Nu worden de docenten betaald door de andere school. In principe is onderwijs daar net als bij ons gratis, maar hier moeten de ouders toch een verplichte bijdrage van 1 dollar per trimester betalen. Voor sommige ouders toch nog te veel. Bizar. Leerlingen moeten in Zimbabwe in uniform naar school. Ook dit is voor sommige ouders een struikelblok. Met een actie in Nederland hebben we geld ingezameld voor de kinderen die geen uniform hebben. We zijn benieuwd naar de foto’s.

Below you can find part of the blog written by one of the students who joined the trip in 2020.

Convertible School in Binga
Another visit to a school. This time, a primary shool in Binga. We showed our dance again, and did fun activities with the kids: like a game with a parachute and balls, arts and crafts such as making frogs from paper and toilet rolls and necklaces from cloth. For the younger groups we had brought books and read them out loud to them. The teachers were happy with gifts for the pupils: notebooks, pencils, pens and Waka Wakas. The teachers and pupils welcomed us with songs and short plays about their life there. 230 Pupils attend the school, divided over two classrooms with a roof, two classrooms without a roof and the trees surrounding the buildings. When it rains, all pupils have to find refuge in the one building that has a roof. The school is technically part of a larger school 7 kilometres away. Most children that attend this school already have to walk 5 kilometers, so another 7 would just be too much. They can only become an official school, including subsidies from the government, when the school has 2 buildings with proper roofs and cottages for the teachers. The teachers receive wages from the other school. Moreover, education is technically free in Zimbabwe, but parents do have to pay a 1 dollar fee every trimester. For some parents this is still too large an amount. That’s inconceivable to us. Pupils have to go to school in a uniform. Some parents can’t afford this either. With a fun activity in the Netherlands, we raised money, and were able to pay for everyone’s uniform. We’re looking forward to seeing the pictures!